Voorwaarden en privacy

Copyright: Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Disclaimer: Jan Meffert besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen.

Toch kan Jan Meffert noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd.

Jan Meffert is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt.

Jan Meffert kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website van Jan Meffert of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Jan Meffert kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten.

Als je denkt dat informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken we je vriendelijk dit aan Jan Meffert te melden.

Privacy: Jan Meffert gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van haar interactieve diensten. Daarbij houdt Jan Meffert zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wel worden ze gebruikt voor een goede dienstverlening en eventueel om de gebruikers op de hoogte te houden van de diensten van het internetbedrijf.

De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken.

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Daarmee kan Jan Meffert de website en dienstverlening verbeteren.

Jan Meffert maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Als je nog vragen hebt, stuur dan gerust een mailtje.